Przepisy drogowe Znaki drogowe

? Kto ma pierwszeństwo? – Jaka jest między nimi różnica?

Co oznacza znak drogowy B31?
Znak B-31 zobowiązuje kierującego pojazdem do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z przeciwka. #Znak ten może być stosowany na przykład przed wjazdem do tunelu. Stosowany jest on przed innymi zwężonymi odcinkami jezdni o długości nie większej niż 150 metrów, na których niemożliwe jest minięcie się dwóch pojazdów o szerokości 2,5 m. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność i umożliwić jadącemu z przeciwka kierowcy bezpieczny przejazd.

#Znaki zakazu

Co oznacza drogowy znak informacyjny D5?

Znak D-5 jest znakiem informacyjnym i oznacza pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi. Ma on zastosowanie w miejscach gdzie utrudnione, lub niemożliwe byłoby minięcie się z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Miejscami takimi mogą być na przykład tunele lub wiadukty, a także drogi na których prowadzone są remonty. Znak informacyjny D-5 umieszcza się w odległości do 20 m przed początkiem zwężonego odcinka drogi, a którego przeciwległy kraniec został oznakowany znakiem zakazu B-31 oznaczającym pierwszeństwo dla nadjeżdżającego z przeciwka. Zdajesz prawo jazdy?

Zobacz nasze inne filmy:

Znaki nakazu – Co oznaczają? – https://youtu.be/15_lrMjxDoQ
Numery dróg i kategorie – https://youtu.be/mBTZgfKNk4I
Znaki zakazu – Co oznaczają? – https://youtu.be/KMYv83ylKi4
Żółty znak drogowy z czołgiem – co oznacza? https://youtu.be/vA9CwPCeEvc

Zobacz także:

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 – światło czerwone, żółte, zielone

admin

? Numery dróg i kategorie – krajowe / wojewódzkie / autostrady

admin

Znak koniec zakazów ?

admin