Przepisy drogowe Znaki drogowe

🚗 #Znaki #nakazu 🚗 Nauka znaków drogowych / Slajdy 🚦

Prezentujemy pokaz slajdów do nauki znaków drogowych. W tym odcinku #znaki #nakazu. Co one oznaczają?

• Znak drogowy C-1 oznacza #Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
• Znak drogowy C-2 oznacza Nakaz jazdy w prawo za znakiem
• Znak drogowy C-3 oznacza Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
• Znak drogowy C-4 oznacza Nakaz jazdy w lewo za znakiem
• Znak drogowy C-5 oznacza Nakaz jazdy prosto
• Znak drogowy C-6 oznacza Nakaz jazdy prosto lub w prawo
• Znak drogowy C-7 oznacza Nakaz jazdy prosto lub w lewo
• Znak drogowy C-8 oznacza Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
• Znak drogowy C-9 oznacza Nakaz jazdy z prawej strony znaku
• Znak drogowy C-10 oznacza Nakaz jazdy z lewej strony znaku
• Znak drogowy C-11 oznacza Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
• Znak drogowy C-12 oznacza Ruch okrężny inaczej #rondo
• Znak drogowy C-13 oznacza Drogę dla rowerów
• Znak drogowy C-13a oznacza Koniec drogi dla rowerów
• Znak drogowy C-14 oznacza Prędkość minimalną
• Znak drogowy C-15 oznacza Koniec minimalnej prędkości
• Znak drogowy C-16 oznacza Drogę dla pieszych
• Znak drogowy C-16a oznacza Koniec drogi dla pieszych
• Znak drogowy C-17 oznacza Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
• Znak drogowy C-18 oznacza Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
• Znak drogowy C-19 oznacza Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Zobacz także:
Znaki nakazu część #1 – https://youtu.be/GZB9VgD_O6s
Znaki nakazu część #2 – https://youtu.be/15_lrMjxDoQ Zdajesz prawo jazdy?

Zobacz nasze inne filmy:

Znaki nakazu – Co oznaczają? – https://youtu.be/15_lrMjxDoQ
Numery dróg i kategorie – https://youtu.be/mBTZgfKNk4I
Znaki zakazu – Co oznaczają? – https://youtu.be/KMYv83ylKi4
Żółty znak drogowy z czołgiem – co oznacza? https://youtu.be/vA9CwPCeEvc

Zobacz także:

Znak drogowy D-5 – Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

admin

Nauka znaków drogowych – Co oznacza ten znak ostrzegawczy? Quiz

admin

Znak poziomy P-12: Linia bezwzględnego zatrzymania – #STOP

admin