Znaki drogowe

Co oznacza znak A-16? Przejście dla pieszych

https://youtu.be/sMPzEz9BbOs

Co oznacza znak drogowy A-16?

Jest to znak oznaczający przejście dla pieszych. Informuje on kierowcę o miejscu, gdzie ruch pieszych przecina drogę.

Miejsce takie może być słabo widoczne, znajdować się przy szkole, lub przedszkolu. W tym wypadku należy zwrócić szczególną ostrożność. Znak ten stawia się przed przejściami dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, które występują pomiędzy skrzyżowaniami. Jest to bardzo popularny znak, który można spotkać na polskich drogach.

Zobacz także:

Znak poziomy P-10: Przejście dla pieszych

admin

? Znak drogowy D-7 i D-8: Droga ekspresowa/koniec

admin

Znak drogowy D-5 – Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

admin