Znaki drogowe

Co oznacza znak A-16? Przejście dla pieszych

Co oznacza znak drogowy A-16?

Jest to znak oznaczający przejście dla pieszych. Informuje on kierowcę o miejscu, gdzie ruch pieszych przecina drogę.

Miejsce takie może być słabo widoczne, znajdować się przy szkole, lub przedszkolu. W tym wypadku należy zwrócić szczególną ostrożność. Znak ten stawia się przed przejściami dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, które występują pomiędzy skrzyżowaniami. Jest to bardzo popularny znak, który można spotkać na polskich drogach.

Zobacz także:

Numery i oznaczenia dróg – Drogi krajowe, wojewódzkie i autostrady

admin

Co oznacza znak drogowy A1 i A2? Niebezpieczny zakręt

admin

Co oznacza znak drogowy A-30? Inne niebezpieczeństwa

admin