Znaki drogowe

Co oznacza znak drogowy A-12a, A-12b i A-12c? Zwężenie jezdni

Co oznaczają znaki A-12a A-12b i A-12c?

Znaki te oznaczają zwężenie jezdni z jednej, lub dwóch stron.

Mogą one spowodować utrudnienie w ruchu, dlatego zbliżając się do takiego miejsca należy zachować szczególna ostrożność. Równocześnie należy dostosować prędkość prowadzonego pojazdu, tak aby bezproblemowo przemierzyć taki odcinek jezdni.

Znak A-12a ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się zwężeniem jezdni, które występuje z obu stron. Znak ten umieszczany jest przeważnie przed samym zwężeniem jezdni po obu stronach zwężenia. A-12b oznacza zwężenie jezdni prawostronne, natomiast A-12c zwężenie jezdni lewostronne. W wypadku tych znaków zachowanie kierowcy powinno być takie samo jak w przypadku znaku A-12a. Znaki te możemy spotkać na przykład na drogach, na których prowadzony jest remont nawierzchni.

Zobacz także:

Co oznacza znak drogowy A-11? Nierówna droga, a znak A-11a? próg zwalniający

admin

Co oznacza znak drogowy A-8? Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (RONDO)

admin

Co oznacza znak drogowy A5? Skrzyżowanie dróg

admin