Przepisy drogowe

Co to jest wyprzedzanie, wymijanie i omijanie

Co oznaczają poszczególne manewry i czym się różnią?

Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie

Czym jest:

  • wymijanie jest to przejeżdżanie, lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;
  • omijanie jest to przejeżdżanie, lub przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
  • wyprzedzanie jest to przejeżdżanie, lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Przy każdym z tych manewrów kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Kiedy zabronione jest wyprzedanie?

Kiedy nie można wyprzedzać?

Wyprzedzanie zabronione jest:

  • jeżeli dojeżdżamy do wierzchołka wzniesienia,
  • zbliżamy się do zakrętu oznaczonego odpowiednimi znakami ostrzegawczymi – poziomymi i pionowymi.
  • na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
  • Na przejściu dla pieszych

Zobacz także:

🚗 Żółty znak z czołgiem – Co oznacza?

admin

Znak drogowy D-5 – Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

admin

Znak poziomy P-12: Linia bezwzględnego zatrzymania – #STOP

admin