Przepisy drogowe Znaki drogowe

Prędkość minimalna / koniec

Co oznacza znak drogowy C14?

#Znak $nakazu C-14 oznacza #prędkość minimalną. Zobowiązuje on kierowcę do poruszania się z prędkością nie mniejsza niż ta wyrażona na znaku w kilometrach na godzinę zachowując przy tym szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: kierujący jest zobowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym.

Znak C-14 może być umieszczony w miejscach, w których występuje częste zmniejszenie prędkości jazdy przez kierowców, niewynikające ze złego stanu technicznego drogi, czy innych utrudnień. Dodatkowo znak C-14 jest używany najczęściej w przypadku początku pasa ruchu powolnego wyrażonego znakiem D-13 i obowiązuje, aż do odwołania znakiem C-15, lub znakiem D-14 oznaczającego koniec pasa ruchu powolnego.
Znak C-15 oznacza koniec minimalnej prędkości.
——————————————–

Znaki drogowe – nakazu – zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi znak C-16 oznaczający drogę dla pieszych.

Za pomocą znaków nakazu uczestnik drogi informowany jest o sposobie poruszania się. Może to dotyczyć kierunku jazdy, minimalnej prędkości i nakazu używania łańcuchów antypoślizgowych.

Znaki te mają kształt koła o niebieskim tle, a symbole zamieszczone wewnątrz są koloru białego. Wyjątek stanowi znak C-17 który ma kształt prostokąta i wskazuje kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Zobacz także:

🚗 🚦#ZNAKI nakazu 🛑 Szybka nauka ⛔ #shorts 🚗

admin

Znak poziomy P-12: Linia bezwzględnego zatrzymania – #STOP

admin

🚗 Znaki drogowe występujące na autostradzie

admin