Przepisy drogowe Znaki drogowe

Znak drogowy B-41: Zakaz ruchu pieszych

Co oznacza znak B-41? Zakaz ruchu pieszych

#Znak B-41 oznacza #zakaz ruchu pieszych po tej stronie, po której ten znak jest umieszczony. Może on być postawiony w miejscach w których panuje duży ruch samochodów, w tym ciężarowych, tam gdzie brakuje chodnika, lub istnieje inne niebezpieczeństwo dla pieszych. Dodatkowo taki znak możemy spotkać w miejscach w których są prowadzone prace drogowe, przed wjazdem do tunelu lub na most. Znakowi B-41 może towarzyszyć tabliczka z napisem informacyjnym: „Przejście druga stroną ulicy”

Znaki zakazu są kształtu okrągłego i zobowiązują kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności i odpowiedniego zachowania na drodze.
Mają na celu ustalić organizację ruchu i poprawić bezpieczeństwo na jezdni. Doskonale uzupełniają się z pozostałymi znakami, które znajdziemy na drodze. Przykładem może być znak ostrzegawczy informujący o nierównej drodze i towarzyszący mu znak ograniczający prędkość.

Maja one kształt koła z czerwoną obwódką, a wewnątrz znajdziemy czarny symbol na białym tle. Wyjątek stanowią trzy znaki zakazu: stop, strefa ograniczonego postoju oraz strefa ograniczonej prędkości.

Pod znakiem może zostać umieszczona tabliczka T-20, wskazująca długość odcinka na którym obowiązuje dany zakaz, lub tabliczka T-21 wskazująca odległość znaku do miejsca od którego, lub w którym ten zakaz obowiązuje. Znaki drogowe, które spotkany na polskich drogach.

Zobacz także:

? #Znaki #nakazu ? Nauka znaków drogowych / Slajdy ?

admin

Co oznacza znak A-16? Przejście dla pieszych

admin

Nowy rok szkolny – kierowco uważaj na dzieci i znaki drogowe przy szkołach #SHORTS

admin