Przepisy drogowe Znaki drogowe

Znak F-1: Przejście graniczne; Znak F-2: Przekraczanie granicy zabronione

#Znaki F-1 oznacza #przejście #graniczne i należy do znaków uzupełniających. Stosuje się go, aby poinformować uczestników ruchu o przejściu granicznym, które otwarte jest dla ruchu. Nazwa przejścia granicznego jest umieszczona na znaku. Znak F-1 został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Kierowca zbliżający się do granicy, może także napotkać znak B-32 oznaczający obowiązek zatrzymania się w celu przeprowadzenia kontroli granicznej.

Znak F-2 oznacza, że przekraczanie granicy jest zabronione i także należy do znaków uzupełniających.
Informuje on uczestników ruchu o tym, że droga przecinająca granice państwa jest zamknięta. Znak F-2 może zostać umieszczony w pobliżu zapory granicznej.

Znak F-2a oznacza granicę państwa i stosuje się go w celu poinformowania uczestnika ruchu o miejscu, gdzie drogę przecina #granica Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Znaki uzupełniające stosowane są w celu podania dodatkowych informacji ułatwiając tym samym orientacje w terenie, ostrzegają o zakazach i niebezpieczeństwach, sposobach poruszania się po drodze oraz stanowią uzupełnienie innych znaków.

Zobacz także:

Początek pasa ruchu dla autobusów / kontynuacja

admin

? Żółty znak z czołgiem – Co oznacza?

admin

? Znak informacyjny D-9: Autostrada i D-10: Koniec autostrady

admin