Przepisy drogowe Znaki drogowe

Znak nakazu C-18 i C-19: Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych / koniec

#Drogowy #znak #nakazu C-18 to nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych i oznacza obowiązek ich stosowania na drodze, na której ten znak został umieszczony. Kierujący pojazdem silnikowym zobowiązany jest do umieszczenia łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych.

Pod znakiem C-18 może zostać umieszczona #tabliczka oznaczająca rodzaj pojazdu, którego obowiązuje nakaz.

Może to być tabliczka T-23a oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę motocykla

Tabliczka T-23b oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę samochodu ciężarowego, lub pojazdu specjalnego

Tabliczka T-23c oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego

Tabliczka T-23d oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę pojazdu silnikowego z przyczepą.

Tabliczka T-23e oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę pojazdu z przyczepą kempingową.

Tabliczka T-23f oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę autobusu.

Tabliczka T-23g oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę trolejbusu.

Tabliczka T-23h oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne.

Tabliczka T-23i oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę pojazdu przewożącego materiały wybuchowe lub łatwo zapalne.

Tabliczka T-23j oznaczająca nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przez kierowcę pojazdu przewożącego materiały, które mogą skazić wodę.

Znak C-19 oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, który został wyrażony znakiem C-18.

—————-

#Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi znak C-16 oznaczający drogę dla pieszych.
Za pomocą znaków nakazu uczestnik drogi informowany jest o sposobie poruszania się. Może to dotyczyć kierunku jazdy, minimalnej prędkości i nakazu używania łańcuchów antypoślizgowych.
Znaki te mają kształt koła o niebieskim tle, a symbole zamieszczone wewnątrz są koloru białego. Wyjątek stanowi znak C-17 który ma kształt prostokąta i wskazuje kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego zastosowania się do znaku, gdyż w przeciwnym wypadku może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Zobacz także:

🚗 Znaki zakazu – Nauka znaków drogowych / Slajdy

admin

Znaki drogowe miejscowości.

admin

#TSR – System Rozpoznawania Znaków Drogowych – Traffic Sign Recognition

admin