Przepisy drogowe Znaki drogowe

Znak poziomy P-10: Przejście dla pieszych

Co oznacza znak drogowy P10?

Znak poziomy P-10 oznacza przejście dla pieszych i oznacza miejsce, które przeznaczone jest do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Towarzyszy mu znak pionowy D-6, który także oznacza przejście dla pieszych. Kierowca zbliżając się do tego znaku powinien zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na osoby chcące z takiego przejścia skorzystać. Oznacza to zmniejszenie prędkości jazdy , tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Od 1 czerwca 2021 roku obowiązują nowe zasady dla pieszych i kierowców, o czym informujemy w osobnym filmie.

Wyżej wymienionym znakom może towarzyszyć także tabliczka T-27 oznaczająca przejście dla pieszych, szczególnie uczęszczane przez dzieci.

#Znaki #poziome są to znaki #drogowe, które namalowane są na nawierzchni jezdni. Mogą im towarzyszyć inne znaki drogowe. Przykład może stanowić znak poziomy P-10 oraz towarzyszący mu znak pionowy D-6. W obu przypadkach znaki te oznaczają przejście dla pieszych.
Mogą one występować w postaci linii ciągłych, lub przerywanych, strzałek, napisów oraz symboli. Znaki poziome są kolory białego, lub żółtego. Co ważne, jeżeli symbole barwy białej i żółtej wskazują różny sposób zachowania na drodze, kierowca zobowiązany jest stosować się do znaków barwy żółtej.

Zobacz także:

OPEL ADAM – Instrukcja obsługi / slajdy

admin

Znaki drogowe o zmiennej treści informujące o niebezpieczeństwach

admin

Co oznacza znak drogowy A-12a, A-12b i A-12c? Zwężenie jezdni

admin