Przepisy drogowe Znaki drogowe

Znak poziomy P-12: Linia bezwzględnego zatrzymania – #STOP

Poziomy #znak #drogowy P-12 przedstawia ciągłą linię oznaczającą miejsce bezwzględnego zatrzymania. Towarzyszyć mu może znak pionowy B-20 oznaczający STOP, lub znak B-32 oznaczający kontrolę celną, kontrolę graniczną, uszkodzoną sygnalizację, kontrolę drogową uszkodzoną rogatkę, lub pobór opłat. W chwili zatrzymania, pojazd powinien znajdować się przed znakiem P-12.

Znaki poziome są to znaki drogowe, które namalowane są na nawierzchni jezdni. Mogą im towarzyszyć inne znaki drogowe. Przykład może stanowić znak poziomy P-10 oraz towarzyszący mu znak pionowy D-6. W obu przypadkach znaki te oznaczają przejście dla pieszych.

Mogą one występować w postaci linii ciągłych, lub przerywanych, strzałek, napisów oraz symboli. Znaki poziome są kolory białego, lub żółtego. Co ważne, jeżeli symbole barwy białej i żółtej wskazują różny sposób zachowania na drodze, kierowca zobowiązany jest stosować się do znaków barwy żółtej. Może to dotyczyć na przykład miejsc w których przeprowadzane są remonty drogowe.

Zobacz także:

? Znak informacyjny D-9: Autostrada i D-10: Koniec autostrady

admin

Znak drogowy C-17: Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

admin

? ? Szybka nauka ⛔ znaków zakazu?#SHORTS

admin