Znaki drogowe

Parking płatny – strefa płatnego parkowania

Co oznacza znak drogowy D-44 i D-45?

Znak informacyjny D-44 Oznacza strefę płatnego parkowania, a dokładanie wjazd do strefy w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. Kierowca nie może pozostawić tam pojazdy bez wniesienia opłaty, a wyjątkiem są pojazdy lub jednostki dla których została ustalona zerowa stawka opłaty, oraz pojazdów komunikacji publicznej, na przykład autobusów na wyznaczonych dla nich miejscach.
Znak D-45 oznacza koniec strefy płatnego parkowania, czyli wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Zobacz także:

Znak poziomy P-9 i P-9b: Strzałka naprowadzająca

admin

Fiat Tipo – Instrukcja obsługi 2020, 2021 / slajdy

admin

Znaki obiektów – drogowskaz do obiektu

admin