Znaki drogowe

Parking płatny – strefa płatnego parkowania

Co oznacza znak drogowy D-44 i D-45?

Znak informacyjny D-44 Oznacza strefę płatnego parkowania, a dokładanie wjazd do strefy w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. Kierowca nie może pozostawić tam pojazdy bez wniesienia opłaty, a wyjątkiem są pojazdy lub jednostki dla których została ustalona zerowa stawka opłaty, oraz pojazdów komunikacji publicznej, na przykład autobusów na wyznaczonych dla nich miejscach.
Znak D-45 oznacza koniec strefy płatnego parkowania, czyli wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Zobacz także:

Co oznacza znak drogowy A-30? Inne niebezpieczeństwa

admin

Znak drogowy D-35: Przejście podziemne / Znak D-36: Schody ruchome

admin

Co oznacza znak drogowy A-11? Nierówna droga, a znak A-11a? próg zwalniający

admin