Przepisy drogowe Znaki drogowe

Co to jest wyprzedzanie, wymijanie i omijanie?

#Wymijanie, #omijanie, #wyprzedzanie

Co oznaczają poszczególne manewry i czym się różnią?
• wymijanie jest to przejeżdżanie, lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;
• omijanie jest to przejeżdżanie, lub przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
• wyprzedzanie jest przejeżdżanie, lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Przy każdym z tych manewrów kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

Kiedy zabronione jest wyprzedanie?
Wyprzedzanie zabronione jest:
• jeżeli dojeżdżamy do wierzchołka wzniesienia,
• zbliżamy się do zakrętu oznaczonego odpowiednimi znakami ostrzegawczymi – poziomymi i pionowymi.
• na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
• Na przejściu dla pieszych

Zobacz także:

? Znaki zakazu – Nauka znaków drogowych / Slajdy

admin

Nauka znaków drogowych – Co oznacza ten znak ostrzegawczy? Quiz

admin

Znak F-1: Przejście graniczne; Znak F-2: Przekraczanie granicy zabronione

admin