Przepisy drogowe Znaki drogowe

Znak drogowy B-43 i B-44: Strefa ograniczonej prędkości / koniec

Co oznacza znak drogowy #B43 i #B44?

#Znak B-43 oznacza wjazd do strefy – na przykład do obszaru zabudowanego takiego jak osiedle, lub centrum handlowe – w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku wyrażonej w kilometrach na godzinę.

Znak ten może być umieszczony przed obszarami, w których panuje duże natężenie ruchu pieszych i pojazdów, a także w których występuje duża liczba skrzyżowań. W takich miejscach mogą występować progi zwalniające.

W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak drogowy B-44 to koniec strefy ograniczonej prędkości i oznacza wyjazd z takiej strefy.

Znaki zakazu są kształtu okrągłego i zobowiązują kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności i odpowiedniego zachowania na drodze.
Mają na celu ustalić organizację ruchu i poprawić bezpieczeństwo na jezdni. Doskonale uzupełniają się z pozostałymi znakami, które znajdziemy na drodze. Przykładem może być znak ostrzegawczy informujący o nierównej drodze i towarzyszący mu znak ograniczający prędkość.

Maja one kształt koła z czerwoną obwódką, a wewnątrz znajdziemy czarny symbol na białym tle. Wyjątek stanowią trzy znaki zakazu: stop, strefa ograniczonego postoju oraz strefa ograniczonej prędkości.

Pod znakiem może zostać umieszczona tabliczka T-20, wskazująca długość odcinka na którym obowiązuje dany zakaz, lub tabliczka T-21 wskazująca odległość znaku do miejsca od którego, lub w którym ten zakaz obowiązuje. Znaki drogowe, które spotkany na polskich drogach.

Zobacz także:

🚗 Sygnały świetlne i strzałki nadawane przez sygnalizator S-2

admin

🚗 #Batman dream #cars – #bugatti La Voiture Noire – samochód za 18 milionów dolarów

admin

Co oznacza znak drogowy A-6a, A-6b i A6c? Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

admin