Przepisy drogowe Znaki drogowe

Znak: Droga dla pieszych – Piesi na drodze

Co oznacza drogowy #znak #nakazu #C16?
Znak C-16 oznacza drogę przeznaczoną dla pieszych, którzy zobowiązani są z niej korzystać.

Znak C-16a oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Na tablicy znaku informacyjnego może zostać umieszczony symbol drogowego znaku nakazu C-13 i C-16. Oznacza to, że #droga znajdująca się za znakiem przeznaczona jest zarówno dla pieszych, jak i kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak ten może jednak zostać podzielony na dwie części za pomocą białej linii poziomej, lub pionowej.

W przypadku przedzielenia symboli linią poziomą, oznacza to że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni drogi znajdującej się za znakiem. W takim wypadku zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Jeżeli natomiast symbole oddzielone są linią pionową, oznacza to, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku.

Zobacz także:

#TSR – System Rozpoznawania Znaków Drogowych – Traffic Sign Recognition

admin

? #Batman dream #cars – #bugatti La Voiture Noire – samochód za 18 milionów dolarów

admin

Znak drogowy D-5 – Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

admin